Taikauskoa ja onnenamuletteja

Elämässä tulee vastaan monia asioita, joita ei pysty järjellä selittämään. Kohtaamme jokapäivä kysymyksiä, joihin emme saa vastauksia. Ihminen on myös perusolemukseltaan irrationaalinen eläin, joka lukuisten tutkimusten mukaan luottaa ennemmin intuitioon kuin järkeen. Siksi olemme kehitelleet monia käyttäytymis- ja ajatusmalleja sen todellisuuden perusteella, jonka itse todeksi koemme. Se, kuinka paljon tukeudumme intuitioon tai analyyttiseen, tieteeseen perustuvaan ajatteluun, riippuu sekä yksilöstä, tilanteesta, että kulttuurista.

Tämä selittää osaltaan sen, miksi ihmiset uskovat niin vahvasti onneen ja epäonneen, vaikka kaikki järki on sitä vastaan. Kun pohdimme asiaa järkevästi, onnen käsite kuulostaa melko hassulta, mutta historia on näyttänyt, että monet ihmiset ovat tehneet tärkeitä ja onnistuneita taikauskoon perustuvia päätöksiä. Muun muassa Donald Trumpin kerrotaan olevan todella taikauskoinen ja heittävän suolaa olan yli syötyään. Välillä on vaikea ymmärtää, miksi suuri osa ihmisistä päättää uskoa johonkin näkymättömään voimaan sen sijaan, että tekisi päätelmiä fyysisten, kädellä kosketeltavien, todisteiden tai tieteen perusteella. Tiedämme, ettei onneen uskomisella ole todellisuuden kanssa juurikaan tekemistä. Miksi sitten niin monet uskovat onneen tai ovat taikauskoisia?

Hyvään ja huonoon onneen uskomista voidaan osittain selittää sillä, että vauraus ei aina perustu ansioihin. Tämä puolestaan johtaa ihmiset etsimään vastauksia sille, miksi jotkut ansiokkaat epäonnistuvat, kun taas vähemmän ansiokkaat menestyvät. Hyvää onnea ei voi koskettaa, vaan kyseessä on taikausko eli uskomus, jonka mukaan ihminen kykenee omin keinoin hallitsemaan elämässä ja luonnossa vastaan tulevia yliluonnollisia voimia.

Hyvää onnea tuovat amuletit

Onnenamuletit: jotkut vannovat niiden voimaan, toiset taas pitävät niitä täytenä humpuukina.

Kautta aikojen ihmiset ovat kantaneet ja valmistaneet erilaisia amuletteja, joiden uskotaan tuovan kantajalleen hyvää onnea. Uskotaan, että tiettyjen esineiden antamat voimat suojelevat pahalta ja vetävät puoleensa hyvää energiaa. Vanhimmat tiedossamme olevat amuletit olivat enimmäkseen luonnosta löytyneitä esineitä tai jäänteitä kuolleista eläimistä. Tänä päivänä amuleteiksi valittavien esineiden luonne on hieman toinen ja ihmiset valmistavat nykyään monet amuletit myös itse.

Kuten aikaisemmin jo totesimme, ihmiset käyttävät taikauskoa tietynlaisena “turvana”, jonka avulla paetaan epätietoisuutta ja tulevaisuuden arvaamattomuutta. Samaa roolia täyttävät myös onnenamuletit, jotka luovat omistajalleen tunteen, että hänellä on jonkinasteinen kontrolli omasta tulevaisuudestaan ja menestyksestään. Vuonna 2010 tehty tutkimus osoitti, että ihmiset toimivat paremmin erilaisissa suorituksellisissa tehtävissä, kun heillä on mukanaan onnenamuletti. Tutkimuksessa tutkimusryhmä jaettiin kahteen ja vietiin golfkentälle lyömään golfpalloja. Puolelle ryhmästä kerrottiin, että heidän käyttämänsä pallo on “hyvän onnen” pallo ja toiselle puolelle ei kerrottu mitään pallosta. Tuloksena huomattiin, että ne tutkimusryhmän jäsenet jotka uskoivat lyövänsä onnenpalloa, saivat huomattavasti parempia tuloksia kun toisen ryhmän jäsenet. Tästä voidaan päätellä, että taikauskoiset ihmiset ovat itsevarmempia taitoa vaativissa tehtävissä, kun heillä on mukanaan onnenamuletti.

Amuletit ja pelionni

Rahapeleihin on aina liittynyt paljon taikauskomuksia. Useimmilla kulttuureilla on jonkinasteisia yhteyksiä numerologiaan ja esimerkiksi Kiinassa uskotaan numeroiden nolla, kuusi, kahdeksan ja yhdeksän olevan hyväenteisiä, sillä ne kuulostavat heidän kielellään samanlaisilta positiivisten sanojen kanssa. Meidän kulttuurissa lienee tyypillisempää, että numeroita yhdistetään erilaisiin tärkeisiin tapahtumiin elämässä ja uskotaan niiden tuovan hyvää onnea peleissä.

Numerologia on vahvasti läsnä myös useimmissa kasinopeleissä. Monet esimerkiksi rulettipöytään istuvat pelaajat pelaavat jatkuvasti samoja onnennumeroita uskoen, että ne tulevat tuomaan heille pelionnea ja suuria voittopotteja. Sama pätee lotossa, jossa itse numeroita valitsevat turvautuvat usein numeroihin, joilla on heille jonkinlainen henkilökohtainen merkitys tai johon liittyy jokin henkilökohtainen uskomus. Myös internetistä löytyvillä kasinoilla pelaavilla saattaa hyvinkin olla pelitilanteessa lähellään tiettyjä esineitä tai asioita, joiden uskotaan tuovan onnea. Lisäksi erilaiset rutiinit saattavat kuulua pelaajan kasinokokemukseen, oli se sitten verkon välityksellä tapahtuva tai ihan aidolla kasinolla paikkansa ottava tilanne.

Numeroiden lisäksi monet kasinopelaajat luottavat fyysisiin amuletteihin. Jotkut saattavat kantaa taskussa mukanaan jäniksenkäpälää tai onnea tuovaa kiveä, toiset taas pukea ylleen jonkun tietyn vaatekappaleen, jonka uskoo tuovan onnea. Tässä taas tullaan siihen, että jos ihminen itse toden teolla uskoo johonkin, saattaa hyvinkin olla, että onni on vain kulman takana.