Taidekoulut ja yliopistot Suomessa

school-1063552_640Yliopisto antaa korkeinta tieteellistä opetusta Suomessa ja on myöskin tieteellistä tutkimusta tekevä laitos. Perinteisesti yliopisto jaettaan neljään eri tiedekuntaan: teologiseen, lääketieteelliseen, oikeustieteelliseen ja filosofiseen tiedekuntaan, mutta nykyään tämän lisäksi on olemassa mm. teknillinen, valtiotieteellinen, humanistinen, kauppatieteellinen ja hallintotieteellinen tiedekunta. Yleinen ero korkeakoulun ja yliopiston välillä Suomessa on, että yliopiston tulee koostua vähintään neljästä tiedekunnasta ollakseen yliopistotasoinen koulutuslaitos.

Suomen yliopistot

Suomessa on kaikkiaan 15 eri yliopistoa, joissa suoritetaan tuhansia tutkintoja vuosittain. Maamme yliopistoista kolme on kaksikielistä ja kaksi opettaa ruotsin kielellä. Vuonna 2010 voimaan tulleen muutoksen mukaan kaikki Suomen yliopistot ovat itsenäisiä juridisia yksiköitä, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto toimivat säätiöinä ja puolustusvoimat hallinnoi Maanpuolustuskorkeakoulua.

Suomen yliopistoissa opettavat professorit ja dosentit, lehtorit ja yliopistolehtorit, apulaisopettajat, tunti- ja erikoisopettajat, yliassistentit, opettavat tutkijat ja yliopiston opettajat. Yliopistolla työskentelevät henkilöt ovat nykyään työsuhteessa yliopiston kanssa, kun vuoteen 2009 asti valtaosa oli virkasuhteessa.

Opiskelijaksi pääsemiseen vaaditaan tietty perustietomäärä ja hakijan on omattava ylioppilaskoulutus tai vastaava koulutustaso, joka antaa kelpoisuuden opintoihin. Yliopistot voivat valita opiskelijoikseen myös hakijan, jonka se muutoin katsoo olevan soveltuva opiskeluun ja omaa tarvittavat tiedot ja valmiudet, vaikka varsinaista aikaisemman vaadittavan tutkinnon tasoa ei olisikaan suoritettu. Maamme yliopistot ovat:

 • Aalto-yliopisto, Espoo ja Helsinki
 • Helsingin yliopisto, Helsinki
 • Itä-Suomen yliopisto, Joensu, Kuopio ja Savonlinna
 • Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä
 • Lapin yliopisto, Rovaniemi
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta
 • Maanpuolustuskorkeakoulu‚ Helsinki
 • Oulun yliopisto, Oulu
 • Svenska handelshögskolan, Helsinki ja Vaasa
 • Taideyliopisto, Helsinki
 • Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere
 • Tampereen yliopisto, Tampere
 • Turun yliopisto, Turku
 • Vaasan yliopisto, Vaasa
 • Åbo Akademi, Turku

Yliopistoilla on autonomia, eli itsehallinto ja opetus annetaan suurimmaksi osaksi seminaariharjoituksina ja luentoina. Yliopistojen päätehtävänä on opetus ja tieteellinen tutkimus, sekä 2000-luvulla Suomessa tähän lisätty yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Maamme lakiin on merkitty, että yliopistojen tehtävänä on kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaataan ja ihmiskuntaa. Yliopistoja vertaillaan keskenään yliopistovertailussa, joka vaikuttaa uusien opiskelijoiden ja tutkimuspaikkoja pohtivien päätökseen, mihin yliopistoon he haluavat opiskelemaan ja työskentelemään.

Taidekoulutus yliopistoissa

Yliopistotason taidekoulutusta Suomessa tarjoaa Kuvataideakatemia, Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto. Yleisesti näistä valmistuva käyttää nimikkeenään kuvataiteen tai taiteen maisteri, tai kandidaatti, riippuen valmistumisen tasosta. Kuvataideakatemia on maisteriksi asti pisimmillään 5 ja puoli vuotta kestävä opintie.

Kuvataideakatemia tarjoaa oppilailleen opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, paikka- ja tilannesidonnaisessa taiteessa, maalaustaiteessa, valokuvataiteessa ja taidegrafiikassa. Aalto-yliopiston opiskelija voi opiskella taiteen kandiksi ja taiteen maisteriksi valokuvauksessa, kuvataidekasvatuksessa ja arkkitehtuurissakin.

Lapin yliopisto puolestaan tutustuttaa opiskelijan kuvan teoriaan, taidekasvatuksen käytäntöön, taiteelliseen tutkimukseen ja ilmaisuun. Yliopistoissa opiskelija voi suorittaa kandidaattitutkinnon, joka koostuu kuvataiteiden alalla 210 opintopisteestä. Jos opiskelija jatkaa tämän jälkeen opintojaan, voi hän suorittaa maisterintutkinnon, joka nostaa opiskelun kokonaispistemäärän opiskelun aiheesta riippuen 300–330 pisteeseen.

Taidekoulutus muilla tasoilla

Suomessa voi opiskella taideaineita myös ammattikorkeakoulutasolla Turun AMK:n taideakatemiassa, Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa. Näissä opinahjoissa opiskelija toi opiskella media-alaa, musiikkia, kuvataiteita, maalausta, taidegrafiikkaa, kuvanveistoa ja korutaidetta.

Lisäksi Suomessa on mahdollista saada taidealaan soveltuva koulutus myös opistotasolla tai ammattiin valmistavassa koulutuksessa. Näitä kouluja ovat mm:

 • Vapaa taidekoulu Helsingissä
 • Taidekoulu Maa Helsingissä
 • Pekka Halosen Akatemia Tuusulassa
 • Limingan Taidekoulu
 • Snellman-Korkeakoulu, Helsingissä
 • Kanneljärven Opisto, Lohjalla
 • Voionmaan Opisto, Ylöjärvellä
 • HEO Kansanopisto, Helsingissä
 • Paasikivi-Opisto, Turussa

Vaikka lahjakkuudella ja inspiraatiolla onkin oma osansa taiteenluonnissa, löytyy Suomesta runsas määrä opinahjoja, joissa jokaisesta voi kehittyä uusi Gallen-Kallela.