Suomen kivilajit esiteltynä

stones-770264_640Suomen kallioperä on yksi Euroopan vanhimmista ja kuuluu vanhaan prekambriseen, joka on osa Pohjois- ja Itä- Euroopan peruskallioaluetta eli Fennosarmatian peruskalliokratonia. Suomen kallioperä on muodostanut nykyisen tilansa tuhansia miljoonia vuosia sitten ja on paikoitellen jopa yli 200 kilometriä paksua. Suomen kallioperä on todettu Euroopan Unionin paksuimmaksi ja on vakainta kallioperää koko Euroopassa.

Mitä kivet ovat?

Kivilaji katsotaan olevan kahdesta tai useammasta eri mineraalista muodostunut kiviaines, joka esiintyy laajalla alueella. Vain 5 % maailman kivilajeista on muodostunut kerrostumalla tai muuttumalla joksikin toiseksi, yleisimmin maankuoren kivilajit ovat muodostuneet sulasta kiviaineksesta nykyiseen muotoonsa.

Alueemme kivilajit

Jääkausien aikana liikkuneet jäämassat hioivat Suomen vuoret ja ovat kuluttaneet maamme kallioperää, mutta näkyvää kalliopintaa on maamme pinta-alasta vain muutaman prosentin verran. Yleisimpiä kivilajeja Suomessa ovat erilaiset graniittiset kivilajit, joita on yli puolet kallioperämme pinta-alasta.

Suomen kansalliskivi eli graniitti on maamme yleisin kivilaji ja kallioperämme sisältää erilaisia seoskiviä eli migmatiitteja yli 20 % koko kallioperästä. Yleisimpiä nämä seoskivet ovat Itä-Suomen alueella. Erilaisia liuskekiviä löytyy 9 %:n verran ja ne ovat muodostuneet merenpohjaan kerrostuneiden savikivien ja hiekkakivien metamorfoituessa yhteen.

Tummia syväkiviä maaperämme kokonaisuudesta on 8 %, erilaisia kvartsikiviä ja hiekkakiviä löytyy 4 %:n verran, samoin kuin tummia syväkiviä. Granuliittiä löytyy ainoastaan Inarin alueelta ja Eteläisessä Suomessa on runsaasti kalkkikiveä. Yleisin kivilaji Pohjois- ja Itä-Suomessa on vuolukivi ja tällä alueella on turhaa etsiä kvartsikiviä, sillä niitä ei juurikaan ole.

Kotimaiset korukivet

Sen lisäksi, että maastamme tuotetaan runsaasti rakentamiseen tarvittavaa kivimateriaalia, on Suomesta löytynyt myös timantteja. Timantti muodostuu ainoastaan hiilestä, eikä sitä tule sekoittaa luonnosta löytyviin kivilajeihin, vaikka timantit useimmiten esiintyvätkin harvinaisten kivilajien sisällä. Suomen kallioperästä on löytynyt kaikkiaan yli 20 timanttiesiintymää esimerkiksi Kuopiosta, Kaavilta ja Kuusamosta.

Vaikka timanttiesiintymää ei omalla maalla olisikaan, voi korukiviksi käyttää mitä tahansa silmää miellyttävää kiveä, jonka luonnosta löytää. Korukiveksi Suomen luonto tarjoaa runsaan valikoiman, etsijän tulee vain löytää kivi joka on tarpeeksi kova kestämään hiontaa. Erilaiset kvartsikivet soveltuvat erinomaisesti korukiveksi. Suomessa on monia kivilouhoksia, jota ottavat vieraita vastaan ja halutessaan voi kaivella erilaisia mineraaleja juuri korukiviksi.

Suomen luonnonkivilajit

Alla on muutamia Suomessa esiintyvien luonnongraniittien nimeä, joita on viety erilaisiin tuotantoihin asti:

 • Amadeus
 • Arctic Red
 • Balmoral Red
 • Blazing Black
 • Esko Brown
 • Raitkorvenmäen graniitti
 • Forest Pearl
 • Kymen Red
 • Lieto Red
 • Silver Green
 • Viitasaari Pink

Liuskekivistä on saatavilla kaksi erilaista esimerkiksi kodin sisustukseen tai rakentamiseen, Nilsiä Slate ja Orivesi Slate. Vuolukiviä on tuotannossa Tulikivi Blue, Classic ja Sky. Kotimainen marmori on kauniin vihreä sävyinen ja nimeltään Lappia Green.

Luonnonkivien hyödyntäminen

Kiviteollisuusliitto ry edustaa Suomen luonnonkiviteollisuutta ja on perustettu vuonna 1938. Luonnonkiviyrityksiä on Suomessa lukuisia ja niitä löytyy ympäri maata. Kotimaisista kivistä rakennetaan, tehdään kodin sisustuselementtejä, koristetaan pihaa ja muotoillaan näyttäviä hautakiviä.

Suomalainen luonnonkiviteollisuus on tunnettu kansalliskivemme graniitin louhinnasta ja vuolukivistä suunniteltujen tuotteiden tuotannosta. Graniitin viennissä Suomi on kymmenen suurimman joukossa koko maailmassa ja vuolukiviteollisuus on suurinta koko maailmassa. Alan teollisuus on pienyritysten varassa ja hyötyy maamme rikkaista luonnonkivivaroista.