Matkailu avartaa

world-1264062_640“Matkailu avartaa” on varmasti jokaiselle tuttu lausahdus. Tämä hokema on erityisen suosittu kaukomatkailijoiden keskuudessa, mutta henkilölle, joka on matkustanut vain vähän, jopa matka kotimaassa voi avartaa huomattavasti.

Matka Helsingistä Thaimaahan ensimmäistä kertaa on varmasti avartava kokemus, mutta samalla tavalla matka Helsingistä Lappiin ensimmäistä kertaa avartaa mieltä ja antaa uusia näkökulmia. Matkailun avartamisen merkitys ei myöskään ole täysin yksiselitteinen juttu, vaan se voi tarkoittaa kaikkea kulttuurien ymmärtämisestä oman kotimaan arvostuksen lisääntymiseen.

Toisen kulttuurin ympäröimänä

Muihin kulttuureihin matkustaminen saattaa auttaa matkustajaa ymmärtämään paremmin toisen kulttuurin edustajia, kun heitä pääsee seuraamaan omassa kulttuurissaan. Toisen kulttuurin keskellä sinä olet vähemmistössä, ja pidemmillä matkoilla on parasta ja usein myös mielekästä opetella miten paikallisessa kulttuurissa toimitaan. Tämä yleensä pakkaa automaattisesti matkailijan mieleen uusia ajatuksia ja hyväksyvämpiä asenteita myös kotiin viemisiksi ja käytettäväksi matkan jälkeen.

Siinä missä ennen intialaisen kämppiksen elämäntyyli on saattanut tuntua omituiselta, kenties Intiaan matkustamisen jälkeen on helpompi ymmärtää, että hän toimii täysin normaalisti oman maansa kulttuurin kannalta, vaikka toisen kulttuurin keskellä nämä tavat saattavat vaikuttaa omituisilta ja irrallisilta.

Kulttuureja ja kulttuureja

Vaikka matkailun avartavan vaikutuksen mielletään yleensä pätevän vain oman kotimaan ulkopuolelle kohdistuviin matkoihin, ihan yhtä avartavan kokemuksen voi saada matkustaessaan mistä tahansa pienestä kaupungista tai kylästä suurempaan – tai toisinpäin. Helsingistä vaikkapa Kuusamoon ensimmäistä kertaa matkustaminen avartaa myös mieltä ja saattaa antaa ymmärrystä pienemmillä paikkakunnilla asuville ja heidän kulttuurilleen.

Nyt tarkkana: itse asiassa kulttuuri ei tarkoita vain yhden maan kulttuuria, vaan jokaisessa kaupungissa on omat kulttuurinsa, ja jopa eri kaveriporukoissa voi olla omat mikrokulttuurinsa. Kulttuurishokki, josta myöhemmin seuraa mielenavarrus, voi siis tulla jopa työpaikasta toiseen siirtyessä tai kaupungista toiseen muuttaessa.

Oma maa mansikka

Toisinaan matkaillessa mieli avartuu myös omaa kotimaata enemmän arvostavaan suuntaan. Köyhiin maihin tai kehitysmaihin matkustaessa voi ymmärtää, ettei oma elämä Suomessa niin kurjaa ja köyhää ehkä ollutkaan, kun köyhyydelle on nyt mieleen piirtynyt ihan uusi merkitys. Kaikkein voimakkain kokemuksesi esimerkiksi köyhyydestä, tunteellisuudesta, kuumasta tai mistä tahansa on ääripään viimeinen vain siihen asti, kun sen tilalle tulee uusi, kokemuksen synnyttämä ääripää.

Tästähän mielenavartumisessa loppujen lopuksi onkin kyse: uusien asioiden näkemisestä ja kokemisesta, joka johtaa oman muisti- ja käsitysrepertuaarin kirjon laajenemiseen. Sama pätee niin omiin mielipiteisiin kuin uusien ihmisten tapaamiseenkin. Jos stereotypiat ovat värittäneet ajatuksiasi jostakin tietystä kansasta, pienen matkustelun ja paikallisiin tutustumisen jälkeen myös nämä ennakkoluulot ja ajatukset voivat osoittautua vääriksi.

Kaikenlaista avarrusta

Ainakin suomalaisten keskuudessa on yleinen käsite, että mitä erilaisempaan, erityisesti kurjempaan kulttuuriin on tutustunut, sitä avarammaksi ovat käsitykset muuttuneet. Tämä sisältää oman totuutensa, mutta matkustaminen äärettömien rikkauksien keskelle voi samalla tavalla järkyttää jotakuta, joka on koko elämänsä viettänyt äärimmäisessä köyhyydessä. Suomalaiselle matka esimerkiksi Monacoon, joka tunnetaan erityisen rikkaana maana, ei kenties tunnu niinkään mieltä avartavalta kokemukselta, sillä asumme jo suhteellisen varakkaassa maassa, jossa elämä on yleisesti hyvällä tasolla. Afrikan köyhyydestä Monacoon matkustanut varmasti kyllä järkyttyisi ja saisi avartavan kokemuksen, ihan samalla tasolla kuin nekin suomalaiset, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä köyhyyden keskellä.

Tutkittu juttu

Jos matkailun avartava vaikutus kuulostaa edelleen utopiselta, niin Momondon tekemä tutkimus aiheesta saa varmasti toisiin ajatuksiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 76 prosenttia ihmisistä “uskoo suhtautuvansa matkustamisen ansiosta positiivisemmin kulttuurieroihin ja moninaisuuteen”. Sama määrä ihmisiä uskoi matkailun myös vaikuttaneen positiivisesti omaan asenteeseen muita kulttuureja kohtaan. Yli puolet vastaajista oli kertonut tutkimuksessa matkustavansa laajentaakseen maailmankuvaansa. Suomalaisista vastaajista jopa 61 prosenttia, ja kaiken kaikkiaan 75 prosenttia vastaajista uskoi matkustelun muuttaneen omaa asennetta positiivisemmaksi vierailemansa maan ihmisiä kohtaan.